Monday, July 02, 2007


Gen Pets

Энэхүү гэрийн тэжээмэл амьтныг г
енетикийн аргаар гаргаж авсан бөгөөд хүүхдний тоглоомын шинэ эрин болох аж. Гэхдээ энэ тоглоомын харагдах байдал өнгө зүс тийм ч аятайхан биш. Японы тамогочи гэдэг тоглоомтой тунч төстэй гэхдээ амьд гэдгээрээ арай өндөр түвшнийх.


Gen-Pets -ийн ирээдүй.

1 comment:

Anonymous said...

this is disgusting