Wednesday, June 20, 2007

Ай кү ба Амьдралын төвшин

Саяхан Ричард Лүнн, Тату Ванханен гэдэг өрнөдийн хоёр эрдэмтэн 185 улс орны иргэдийн ухааны бярыг буюу (ай кү) хэмжиж судалсан чинь монголчууд эхнээсээ 21 дүгээрт орсон байна. Тэгтэл монголчуудын амьдралын төвшин нь өрнөдийн судалгаагаар мөнөөх 185 орны дотор эхнээсээ биш сүүлээсээ 21-д орох хэмжээнд арай гэж хүрч байгаа ажээ.

Эх сурвалжууд: http://mglclub.com/, http://news.banjig.net/news-5725.html

1 comment:

Anonymous said...

Хаанаас авсан эх сурвалжаа бичнэ үү