Thursday, May 10, 2007

Цай уух зуур

Цай уух зуураа Offishore Outsouring Best Practices http://www.oobp.org/ сайт орж мэдээлэл үзэж байгаад нэг пресентац үзлээ. Сонирхолтой бөгөөд мэдүүштэй бас бодууштай юм байна шүү. Жижиг ба Том бизнесийн харьцааг зургаар харуулжээ. Их сонирхолтой юмаа та доорх холбоосоос дэлгэрэнгүй үзээрэй.

http://www.oobp.org/

No comments: